Mapa strony

O ZAKŁADZIE
    Historia
    Aktualności
    Publikacje
    Certyfikaty - Dyplomy
OFERTA
    Etykieciarki automatyczne
        Etykieciarka automatyczna EA-1
        Etykieciarka automatyczna EA-2
        Etykieciarka automatyczna EA-3
        Etykieciarka automatyczna EA-5
        Etykieciarka automatyczna EA-10

    Dozowarki płynów
        Monoblok dozująco-zamykający MDZ-7
        Monoblok dozująco-zamykający MDZ-6
        Monoblok dozująco-etykietujący MDE-1
        Monoblok dozująco-etykietujący MDE-2
        Monoblok wielofunkcyjny MW-3
        Dozowarka liniowa LD-2
        Dozowarka liniowa LD-4
        Dozowarka liniowa pneumatyczna LDP-1
        Dozowarka płynów DP-4
        Dozowarka płynów pneumatyczna DPP-2

    Pakowarki
        Pakowarka PFR-7
        Pakowarka ZRF-1
        Liczarka LU-1
        Liczarka LU-3
        Liczarka LU-3

    Zamykarki
        Zamykarka automatyczna ZA-4
        Zamykarka automatyczna ZA-6
        Zamykarka automatyczna ZL-1
        Wciskarka wieczek liniowa WWA-1
        Zamykarka automatyczna ZA-5
        Zakręcarka zakrętek ZN-3
        Zakręcarka zakrętek z plombą ZNP-3
        Zamykarka PILFER-PROOF ZPP-1
        Zamykarka rolująca ZR-1
        Wciskarka wieczek WW-1

    Urządzenia znakujące
        Znakowarka kartoników KK-1
        Znakowarka kartoników KK-2
        Znakowarka kartoników ręczna KKR-1
        Głowica znakująca GK-2
        Znakowarka termiczna ZT-2

    Systemy transportu
        Przenośnik płytkowy PP-1
        Transporter taśmowy TT-2
        Przenośnik ukośno-poziomy TUP-1
        Stół obrotowy SO-4

    Urządzenia kontrolne
        Weryfikator kodów kreskowych WKK-1
        Zespół kontroli wypełnienia blistrów KWB-2

    Linie produkcyjne

    Inne
        Maszyna do czyszczenia butelek MCB-2
        Półautomatyczna przedmuchiwarka butelek PPB-1
        Dozownik wibracyjny liniowy DWL-1
        Dozowanik wibracyjny WS-1
        Automat montażowy UM-1
        Liczarka etykiet samoprzylepnych LES-2
        Składarka ulotek SU-3
        Przecierak-granulator PGM-2
        Wolumetr W-3
        Odpylacz tabletek OT-2
        Odsysacz ODS-1

    Części, serwis
        POMPY DOZUJĄCE
        CZCIONKI
        OPRZYRZĄDOWANIA

    Usługi
        USŁUGI

KLIENCI
    Firmy farmaceutyczne
    Firmy kosmetyczne
    Firmy spożywcze
    Chemia gospodarcza
    Inne

LINKI

DOWNLOAD

KONTAKT
    Adres firmy